Sunday, 8 April 2012

JENIS-JENIS BEBAN PADA STRUKTUR

Beban yang berlaku pada sebuah bangunan adalah biasa nya dalam bentuk statik dan dari berbagai sumber seperti yang ditunjukkan disebelah. Tetapi untuk tujuan rekabentuk, beban ini dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu;

i) BEBAN MATI (Dead Loads) 

Beban mati boleh ditakrifkan sebagai beban yang tidak berubah seperti berat struktur sendiri atau bahagian struktur yang tidak boleh dipisahkan daripada struktur utama.

Beban mati dalam sebuah bangunan adalah faktor yang penting dalam rekabentuk struktur dan boleh melebehi beban yang lain. Beban mati dalam struktur kayu dan konkrit boleh dikira dengan mudah dengan megetahui ketumpatan konkrit dan dimensi (isipadu) struktur tersebut.

Jika ketumpatan rasuk konkrit bertulang adalah 24 KN/m3 dan lebar b= 250mm dan ketingginan h= 400mm maka berat sendiri rasuk konkrit bertulang yang ditunjukan dalam adalah:

24 x 0.15 x 0.4 x 6 = 2.1KN/m atau 12.5 KN (jumlah berat.) 

ii) BEBAN HIDUP (Live Loads) 

Adalah beban selain daripada beban mati yang berlaku pada struktur serta beban yang
boleh berubah seperti manusia , binatang , mesin , lekapan (fixtures) dan elemen yang
tidak membawa beban ( eg. Pintu & tingkap).

Penentuan nilai nilai beban hidup pada struktur adalah rumit dan boleh berbeza dari
tempat ketempat yang lain. Kajian telah dibuat untuk menetukan nilai statistik purata
oleh kod kod rekabentuk struktur dan kadangkala nilai nilai yang digunakan adalah
konservatif .

Ada kalanya walaupun sesuatu jenis beban itu bertindak di suatu tempat tetapi mesti
diandaikan berlaku pada kesuluruhan struktur .

iii) BEBAN KENAAN (Imposed Loads) 

Ada pula terdapat beban kenaan pada bangunan ( imposed load ). Beban-beban ini kadangkala penting dalam rekabentuk bangunan. Antaranya adalah :

a) Beban Angin
b)Getaran dan Gempa Bumi
c) Perubahan Suhu dan Mendapan
d) Beban Air dan Tanah

No comments:

Post a Comment